Welkom

Hope – Espoir – Hoop

Afgekort « HOPE » VZW

 

img4

HOPE heeft als doel het steunen van Palestijnse studenten die het financieel moeilijk hebben om hun universitaire studies te betalen.
Onze vzw werd opgericht dank zij de contacten en de medewerking van organisaties ter plaatse. We zijn ervan bewust geworden dat één van de domeinen die het meest te lijden heeft onder het Israëlisch- Palestijns conflict, het onderwijs is.

 

 

img6

Hope werkt samen met twee Palestijnse Universiteiten: AAUJ (Jenine, in het Noorden) en Al Quds (Jeruzalem), en ook met Al Kamandjâti school of muziek en PMRS school voor « community health workers ».
Een partnership werd aangegaan met de plaatselijke academische overheden. De opvolging gebeurt door lokale commissies. De commissies bevelen de kandidaten aan en zorgen voor de pedagogische en administratieve opvolging.
Bent u bereid te helpen?
Steun met HOPE de jonge Palestijnen die universitaire studies in Palestina willen aangaan. HOPE financiert 80% van hun inschrijvingskosten.
Help ons door een bedrag te storten . Bedragen vanaf 40,00 € zijn fiscaal aftrekbaar. Elk bedrag, hoe klein ook, is belangrijk. De kleine bedragen worden samengevoegd om een volledige beurs te vormen. Een volledige beurs bedraagt 1500,00 €.

 

 

img8

 

 

img10

de hoop groeit eens hij gezaaid is, zo ook de olijfboom eens hij geplant is.

Bereikte doelstellingen
In totaal, sinds 1907, werden reeds 88 beurzen toegekend. Dit schooljaar, 2012-2013, kregen reeds 24 studenten een beurs. De door HOPE gesteunde studenten behaalden een resultaat dat zich boven het gemiddelde situeerde.
De gevolgde studies zijn zeer verscheiden: medische studies, engineering, informatica, wetenschappen, handel rechten, sociale wetenschappen, talen, enz.
De eerste gediplomeerden die door HOPE gesteund werden, zijn nu reeds aan het werk, namelijk in de informatica en het onderwijs (lerares talen, hoger humaniora).

img14

 

 

Laisser un commentaire